Vlada FBiH podijelila 200 miliona KM kantonima, evo koliko su pojedinačno dobili

Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija – “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sredstva RFI aranžmana s MMF-om” u iznosu od 200.000.000 KM na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije COVID-19.

Na osnovu kriterija iz Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sredstva RFI aranžmana sa MMF-om” utvrđena je raspodjela kantonima s ponderom 1, osim za Posavski i Bosansko podrinjski kanton koji imaju ponder 2.

Unsko-sanskom kantonu s 273.261 stanovnika, što iznosi 11,95 posto, pripast će 23 miliona i 903.000 KM, Posavskom s 43.453 ili 3,8 posto (ponder 2) 7 miliona i 601.971 KM, Zeničko-dobojskom kantonu pripada 31 milion i 878.226 KM, Tuzlanskom s 445.028 stanovnika ili 19,46 posto 38 miliona i 928.152 KM, Bosansko-podrinjskom s 23.734 stanovnika ili 2,08 posto (ponder 2) 4 miliona i 152.192 KM, Srednjobosanskom (254.686 stanovnika 11,14) 22 miliona
i 278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskom koji ima 222.007 stanovnika ili 9,71 posto 19 miliona i 419.727 KM, Zapadnohercegovačkom sa 94.898 stanovnika što iznosi 4,15 posto 8 miliona i 301.059 KM, Kantonu Sarajevo sa 413.593, što je 18,09 posto 36 miliona i 178.423 KM i Kantonu 10 sa 84.127 stanovnika 3,68 posto 7 miliona i 358.882 KM.

Korisnici ovih sredstava su zaduženi da izvještaj o njihovom utrošku dostave Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 30. juna 2021. godine.

Općinama i gradovima 30.000.000 KM

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima — kantoni i općine” gradovi i općine u iznosu od 30.000.000 KM, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima gradova i općina u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije COVID-19 i za sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa.

Sredstva su dodijeljena po dva osnova i to kao finansijska pomoć budžetima 80 gradova i općina u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije COVID-19, za šta je namijenjeno 10.000.000 KM i za sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa po javnom pozivu u iznosu od 20.000.000 KM.