Dalje se naglašava kako Zapad želi da uspostavi vojnu kontrolu nad regionom, ali ne želi da preuzme odgovornost za životni standard siromašnih zemalja sa neshvatljivom budućnošću.

– To se prije svega tiče Bosne, ali i Albanije sa Sjevernom Makedonijom, a još više Kosova sa neriješenim statusom. Ne treba samo da se trudimo da Srbija bude naša ispostava u Evropi. Moramo da joj pomognemo da postane nezavisni centar moći u regionu – navodi se, između ostalog, u tekstu.