Krizni štab je naložio hitnu reviziju Kriznog plana pripravnosti u uslovima epidemije koronavirusom u Kantonu Sarajevo sa stepenasto razrađenim opcijama postupanja u više mogućih scenarija razvoja epidemije, sa aspekta postupanja primarne zdravstvene zaštite i proširivanja hospitalnih kapaciteta.

Štab je formirao operativno tijelo, čiji zadatak je upravljanje dodatnim kapacitetom – stacionarom za opservaciju Covid-pacijenata, i na čijoj uspostavi se radi. Ovo tijelo čine predstavnici četiri ustanove, i to: JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć, JU Zavod za medicinu rada KS i JU Zavod za javno zdravstvo KS.

Svi stručni, administrativni i logistički kapaciteti Kriznog štaba i Ministarstva zdravstva KS, kao i drugih institucija Vlade Kantona Sarajevo bit će na raspolaganju ovom tijelu. Operativno tijelo će biti u obavezi da sačini prijedlog angažovanja i mobilizacije svih neophodnih kadrova i zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, po ranijoj Odluci Vlade Kantona Sarajevo.

Jedan od zadataka ovog tijela bit će i utvrđivanje i realizacija svih neophodnih predradnji za uspostavu stacionara za opservaciju Covid-pacijenata. Ovaj stacionar će imati kapacitet do 100 mjesta, a u pripremu njegove uspostave uključen je UNDP koji pruža logističku podršku, kao i Civilna zaštita KS, koja je u obavezi da pripremi krevete, pregrade i drugu neophodnu opremu.

Krizni štab Ministarstva zdravstva KS će, u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, sačiniti sve neophodne protokole postupanja sa Covid-pacijentima u stacionaru, tj. za njihovu opservaciju. Istaknuto je i kako su za angažovanje dodatnog kapaciteta za opservaciju i izolaciju pribavljene sve neophodne saglasnosti, kao i saglasnost federalnog ministra zdravstva, saopćio je Press KS.